Brand trussel hvad det er

I mange brancher er der en betydelig risiko for brand. Jeg taler her ikke om produktion af brændstof, energi, maling, men også om arbejdet med sukker eller mel. Stoffer, der kan være i rollen med damp, gasser, væsker, fibre eller aerosoler selv sammen med luft eller med nye stoffer i en ekstremt læselig opløsning, kan reagere med hinanden og udgøre eksplosive stoffer.

Derfor er der mange retsakter, hvis prioriterede mål er at forhindre brande. Her tænker jeg først og fremmest på økonomiministerens forordning af 8. juli 2010, i det væsentlige minimumskrav vedrørende tillid og hygiejne i arbejdet i forbindelse med udsigten til en eksplosiv atmosfære, der forekommer i en arbejdslejr. Denne retsakt har primært til formål at forhindre, at der opstår nogen eksplosiv atmosfære. Derudover går det til enden, der forhindrer antændelse og reducerer virkningen af en eksplosion.Eksplosionssikre systemer, dvs. hele det eksplosionssikre system indbefatter mange elementer. Når man taler om forpligtelser i det diskuterede system, skal man først og fremmest nævne membranerne til eksplosionslindring, eksplosionsundertrykkelsessystemer og eksplosionsisoleringssystemer.Membraner er enheder, der hjælper industrielle enheder. Deres natur er en garanti primært for filtre, møller, tanke, sorteringsmaskiner, knusere eller cykloner.Og eksplosionsundertrykkelsessystemer er designet til at fjerne dannelsen af høje tryk i eksplosionsrækkefølgen. Dæmpningssystemet er primært designet med en optisk og tryksensor, kontrolpaneler, HRD-cylindre og rustfri dyser.Det første isoleringssystem er en plan, hvis overordnede projekt først og fremmest minimerer virkningerne af en eksplosion. Vi taler om sådanne tilbehør som kontrolventiler, hurtigbøsninger, eksplosionssikre skorstene og højhastighedsventiler.Det skal huskes, at eksplosionssikre systemer er drikkevarer med sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav.