Opdragelse af et barn i jodedommen

ATEX-direktivet er et materiale, hvis vigtige formål er at hjælpe med eksplosionsfarlige områder. Dette princip bruges til total beskyttelsesudstyr og systemer, der i et direkte eller lavt system kan forårsage, at methan eller kulstøv eksploderer. Dette princip af ekstraordinær betydning betragter beviserne for miner, hvor der er en meget høj risiko for eksplosion.

Dette materiale betyder atex-krav i størrelsen på de pågældende enheder. Det skal dog bemærkes, at dette er generelle krav, der kan udvides med andre materialer. Man skal dog huske, at særlige krav på ingen måde må udgøre uforenelige regler.Et af atex-kravene er behovet for at kontrollere og markere enheden eller beskyttelsessystemet med hensyn til samarbejde med sikkerhedskrav. Anmeldelsesorganet driver en sådan kontrol, og hver enhed skal være arrangeret i en CE-bevægelse, der skal være forståelig for alle. CE-mærkningen er beregnet til at påvirke sikkerheden ved brug, sundhedsbeskyttelse og miljøbeskyttelse.Derudover skal skåle og beskyttelsesmetoder udstyres med Ex-mærkning - det vil sige specialmærkning af eksplosionsbeskyttelse.Både apparater og beskyttelsesformer, der vil arbejde / være i områder, der er i fare for metan- eller kulstøveksplosion, bør udføres i overensstemmelse med teknisk viden. De er lagt på grundlag af en analyse af mulige skader under drift. På en moderne måde skal både dele og elementer skabes.Udstyr, beskyttelsessystemer, dele, komponenter skal være lavet af sådanne produkter, som jeg ikke på nogen måde kan tilføje antændelse. Det betyder, at de ikke kan være brandfarlige, og at de ikke kan komme i en kemisk reaktion med en eksplosiv atmosfære. Dette betyder, at de ikke kan påvirke eksplosionsbeskyttelsen på nogen forkert måde. De ønsker hård korrosion, vedhæftning, elektrisk styrke, mekanisk styrke og temperatureffekter.ATEX-direktivet tæller primært med at beskytte væren og menneskers sundhed.